Guardian Glass - green certification

Podnoszenie energooszczędności nowo powstających oraz istniejących budynków jest jednym ze sposobów realizacji unijnego celu, jakim jest zmniejszenie emisji CO2. W spełnieniu tego wymogu coraz większą rolę odgrywa szkło, które umożliwia tworzenie bardziej zrównoważonych oraz energooszczędnych budynków. Od komercyjnych wieżowców po nowoczesne budynki mieszkalne, zaawansowane rozwiązania w dziedzinie szkła pozwalają osiągnąć jeszcze lepsze parametry energetyczne, a ich oddziaływanie na środowisko w trakcie cyklu życia produktu jest stale ograniczane.

 

Wpływ szkła o wysokich parametrach na zmniejszenie poziomu CO2 emitowanego przez budynki był przedmiotem badań przeprowadzonych przez holenderski instytut naukowy TNO. W ich trakcie stwierdzono, że do roku 2020 można by ograniczyć emisję COo 97 milionów ton rocznie, gdyby w nowych oraz starych budynkach w całej Europie1 zastosować szkło o wysokich parametrach.

Szkło dla budynków energooszczędnych

Jeśli mowa o termoizolacji, to szkło nie jest już słabym ogniwem w powłoce budynku. Nowoczesne szklenie pozwala zarządzać zyskiem ciepła, zapewniając wysokie właściwości termoizolacyjne. Umożliwia ono także znaczne obniżenie zapotrzebowania energetycznego budynku. Wybór szkła o optymalnych parametrach przeciwsłonecznych i termoizolacyjnych pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na klimatyzację w cieplejsze miesiące oraz ogrzewanie, gdy temperatura się obniży. Co więcej, szklenie o wysokich parametrach pozwala poprawić odczuwalne przez użytkowników budynku zalety światła słonecznego, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie.

Certyfikacja ekologiczna w Europie

W Europie certyfikaty ekologiczne przyznawane nowym oraz istniejącym budynkom wydaje się na podstawie oceny przeprowadzanej w oparciu o różne kryteria zrównoważonego rozwoju oraz oddziaływania na środowisko. Choć różnią je skala oraz poszczególne zasady, ich głównym celem jest zachęcenie architektów (i każdego, kto jest zaangażowany w projekt oraz procesy decyzyjne dotyczące budynku), by w swoich działaniach wzięli pod uwagę zmniejszenie emisji CO2 oraz ograniczenie wpływu, jaki budynki wywierają na środowisko. Właśnie po to, by obniżyć ich zapotrzebowanie na energię.

W Wielkiej Brytanii uznaną jednostką certyfikującą jest BREEAM®(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology); w Niemczech DGNB (ang. German Green Building Council); a we Francji Standard HQE (High Quality Environmental). Najbardziej uznaną na świecie metodą oceny zgodności z certyfikacją środowiskową jest system oceny LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), opracowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Budownictwa (ang. U.S. Green Building).

System LEED promuje zrównoważone budownictwo przyznając punkty za obniżone zapotrzebowanie energetyczne, poprawę jakości środowiska wewnętrznego oraz za ogólne podejście do zrównoważonego rozwoju prezentowane przez dany projekt.

Zdobywaj punkty w 6 kategoriach LEED

Chociaż LEED nie przyznaje certyfikatów określonym produktom, to jednak korzystanie z zaawansowanego szkła architektonicznego, wraz z innymi rozwiązaniami, może przyczynić się do uzyskania przez Twój projekt punktów LEED. W większości przypadków zgodność budynków z certyfikatem LEED nie jest obowiązkowa, ale coraz częściej wymaga się jej od projektów mieszkalnych i komercyjnych.

Zaawansowane szkło architektoniczne umożliwi budynkowi zdobycie punktów w 6 kategoriach LEED. Niektóre z nich są bardziej oczywiste od innych. Wśród tych kategorii wyróżnić można: innowacyjność, jakość środowiska wewnętrznego, materiały i zasoby, energię oraz atmosferę i obiekty zrównoważone. Na punkty przyznane budynkowi w ramach certyfikacji LEED może wpłynąć także lokalizacja produkcji szkła oraz pochodzenie materiałów i zasobów wykorzystanych w procesie jegopowstawania.

W chwili obecnej prawie wszystkie fabryki produkujące szkło typu float dla firmy Guardian spełniają warunki normy ISO 14001 oraz/lub EMAS, Systemu Eko - Zarządzania i Audytu, co pokazuje solidne podstawy systemu wdrożonego przez branżę szklarską. Wspomniany system obejmuje szeroką gamę kryteriów, takich jak emisja do powietrza, zużycie wody, gospodarowanie odpadami, transport oraz opakowania. Jak wynika z raportu Szkło dla Europy (ang. Glass for Europe)2, ekwiwalent CO2 generowanego przez energooszczędną szybę podwójnie zespoloną jest w trakcie jej cyklu życia kompensowany średnio w już od 3 do 10 miesięcy.

Pomoc na wyciągnięcie ręki

Choć wciąż wiele pozostaje do zrobienia w kwestii promowania szkła o wysokich parametrach w budownictwie, to mamy dla Was dobrą wiadomość: zaawansowane technologicznie szklenie istnieje i jest dostępne już dziś. Warto pamiętać, że wybór odpowiedniego szkła pozwala zmaksymalizować właściwości energetyczne budynku w kontekście ochrony przeciwsłonecznej oraz termoizolacji, a także zwiększyć korzyści płynące z oświetlania wnętrza światłem dziennym, poprawiając tym samym samopoczucie oraz komfort użytkowników budynku.

Zespół ekspertów Guardian z przyjemnością pomoże Ci w razie jakichkolwiek pytań dotyczących certyfikacji środowiskowej oraz tego, w jaki sposób nasza gama powlekanego szkła przeciwsłonecznego Guardian SunGuard® może przyczynić się do zwiększenia właściwości energooszczędnych Twojego budynku oraz podnieść jego ocenę w standardzie LEED.

1Source: TNO Built Environment and Geosciences – Potential impact of Low-Emissivity glazing on energy and CO2 savings in Europe – TNO report 2008-D-R1240/B – November 2008. 2Glass for Europe report: “Europe’s Flat Glass Industry in a competitive, low carbon economy”, page 14.

Guardian Glass - Jonathan Brunette

About the Expert - Jonathan Brunette

Jonathan Brunette pełni w Guardian Glass in Europe funkcję Compliance and Performance Manager. Ściśle współpracując z naszymi zespołami, dba o zgodność naszych produktów i procesów z obowiązującymi przepisami.

Obecnie Jonathan pracuje również nad uzyskaniem certyfikatu Cradle to Cradle.