Guardian® spełnia wymagania stawiane produktom oznaczanym symbolem CE – wybór naszych produktów to gwarancja pewnego zakupu.

System oznaczeń CE został opracowany w celu ujednolicenia oraz unormowania europejskiego rynku komercyjnego. Produkty szklane, zwłaszcza te produkowane przez Guardian®, podlegają dyrektywie 89/106/EEC o materiałach budowlanych. Wszystkie wyroby oznaczane symbolem CE odpowiadają zharmonizowanym normom europejskim (hEN).